Vít Kaňkovský: Ceny APLAUS 2018? Velmi silné a inspirující příběhy

Vít Kaňkovský

Praha – V rámci osvětové kampaně Porozumět autismu udělil v úterý 3. dubna Národní ústav pro autismus (NAUTIS) ocenění APLAUS 2018. Letošní již šestý ročník se opět uskutečnil v prostorách sněmovny pod záštitou MUDr. Víta Kaňkovského, místopředsedy Výboru pro zdravotnictví a člena Výboru pro sociální politiku PS PČR.

 

Cena APLAUS je určena pro jednotlivce i instituce ve svém osobním či profesním životě usilující o to, aby se lidem s autismem žilo lépe. „Všichni víme, že porucha autistického spektra je velmi závažný handicap. Lidé s autismem potřebují speciální péči a osoby, které o ně pečují, podporu a porozumění. Je důležité, aby tyto pečující osoby, při zachování svého profesního života, dokázaly vytvořit svému postiženému dítěti – i jeho sourozencům - bezpečné rodinné zázemí a "neuvízly" v sociální izolaci,“ řekl Vít Kaňkovský.

Podle něho je řešení každé záležitosti ležící na rozhraní zdravotní a sociální sféry velmi problematické. Jako pomoc rodinám vidí zejména v zavedení jednotného systému jak při posuzování zdravotního stavu osob s postižením, tak pro poskytování a fungování služeb obecně.

Cenu APLAUS 2018 si odnesli - v kategorii Jednotlivci: Jana Šrámková, v kategorii Organizace: Fórum pro lidská práva a v kategorii Lidé s autismem: Josef Schovanec.

Speciální cenu za zaměstnávání lidí s poruchou autistického spektra převzali z rukou poslance Kaňkovského manželé Věchetovi, majitelé společnosti KNITVA.

„Filozofií jejich podnikání je najít v lidech jejich schopnosti, nikoliv neschopnosti a dát jim prostřednictvím práce, kde se budou cítit dobře, pocit naplnění. Jejich zaměstnanci si nepochvalují jen náplň práce s ohledem k jejich handicapu ale také odpovídající ohodnocení - nikoliv minimální mzdou, jak bývá na trhu práce u handicapovaných osob neblahým zvykem,“ uvedla k oceněným ředitelka pro rozvoj a vnější vztahy NAUTISu Jana Sirotková.

„Poděkování si zaslouží všech 23 nominovaných, kteří významně přispívají k pomoci lidem s autismem. Jejich příběhy jsou velmi silné a inspirující,“ řekl po vyhlášení cen poslanec Kaňkovský. Na předávání cen mohli přítomní vidět ukázku práce chlapce s autismem Jáchyma Pešouta s asistenčním psem. Zároveň byla zahájena osvětová výstava „Po stopách autismu“, představující fotografie ze života osob s autismem.

Vít Kaňkovský Vít Kaňkovský Vít Kaňkovský Vít Kaňkovský Vít Kaňkovský
Štítky
Kategorie