Vít Kaňkovský: Pro ochranu menších lékáren je odměna za výdej léků nutná

Vít Kaňkovský

Náš lídr Vít Kaňkovský odpovídal na otázky odborného portálu APATYKÁŘ®, zaměřeného hlavně na lékárníky a provozovatele lékáren, stejně jako zástupce farmaprůmyslu. Ze 13 otázek vybíráme ty, které by mohly zajímat i širší veřejnost:

Jste pro zavedení pevných doplatků za léčivé přípravky, tj. ve všech lékárnách, vč. nemocničních, stejných?

„Ano, jsem přesvědčen, že by to bylo výhodné zejména pro starší pacienty, kteří dnes mnohdy podnikají často nedůstojnou ‚lékovou turistiku‘ po lékárnách s cílem sehnat konkrétní léčivý přípravek s nejnižším doplatkem.“

Jste pro zásilkový výdej všech, tj. i receptových léčiv?

„Nemám nic proti zásilkovému prodeji léčiv, která nejsou vázaná na lékařský předpis, ale u receptových léčiv to považuji za hazard. U těchto léčivých přípravků je důležitou součástí výdeje i odborné poučení pacienta a také je zde prostor pro zodpovězení dotazů pacienta. Ano, je třeba si přiznat, že ne vždy je léčivý přípravek na recept skutečně vyzvednut pacientem, ale přesto kontakt s farmaceutem považuji za důležitý.“

Mají mít lékárny možnost získávat bonusy/zpětné bonusy od farmaceutických firem?

„Dle mého názoru je nutné přijmout opatření, aby firmy v rámci svých obchodních strategií mohly poskytovat pouze množstevní slevy formou primárního snížení ceny při smluvním uzavření kontraktu na určitý objem.“

Má být e-preskripce povinná, anebo to má být pouze možnost volby?

„Povinnou preskripci by měl provázet komplexní rozvoj nadstavbových služeb, které by ze zavedení e-preskripce měly plynout. V tom případě jsem pro povinnou e-preskripci s oprávněnými výjimkami – návštěvní služba, urgentní situace apod.
Současný stav, kdy se blíží povinná e-preskripce a žádné nadstavbové programy nefungují ani v nejbližší době fungovat nebudou, považuji za velmi nešťastný a právem kritizovaný stav. Navíc není v tuto chvíli znám ani prováděcí předpis, který by měl mj. upravovat možné výjimky.“

Jste pro omezení provozování lékáren, jako se to stalo v nedávné době v Estonsku, Maďarsku a nedávno v Polsku, pouze na lékárníky?

„Ano, lékárny v segmentu vydávání léků na lékařský předpis je odborná zdravotnická činnost a měly by ji provozovat vysokoškolsky vzdělaní farmaceuti.“

Je, podle Vás, nutná ochrana lékáren na venkově podobně jako v případě lékařských praxí? Myslíte, že by jejich služby mohly nahradit zásilkové lékárny či samodispenzace léčiv podobně jako např. v Rakousku či Švýcarsku jak někteří argumentují?

„Ano, jsem pro opatření, která by umožnila přežít lékárnám v menších sídlech. Jsem přesvědčen, že je to důležité zejména pro starší generaci občanů.“

PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®