Vít Kaňkovský prosadil zákon o údržbě zdravotnických přístrojů, který ušetří stamiliony ročně

Vít Kaňkovský

Zdravotnickým zařízením se zjednoduší odborná údržba a opravy přístrojového vybavení i školení zaměstnanců o používání a obsluze přístrojů. Činnosti údržby bude moci provádět širší okruh lidí než nyní. Předpokládá to novela poslance KDU-ČSL Víta Kaňkovského, kterou schválil Senát hlasy všech přítomných členů. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident.

"Mám radost, že Senát potvrdil rozhodnutí Sněmovny a schválil moji novelu. Nemocnice a ambulance tak budou mít jednodušší život, kdy nebudou muset kvůli proškolení každého nového zaměstnance volat zástupce dodavatelské firmy a podobně ušetří i za některé servisní činnosti," uvádí Vít Kaňkovský. Jeho úprava má přinést úspory, podle odhadů až o stamiliony korun ročně. Senátor Jan Žaloudík (ČSSD) dokonce hovořil o „ustřižení jedné koule, které si dáváme na nohu“.

Zatímco nyní běžný servis může provádět jen pracovník firmy, která přístroj dodala, do budoucna by se o něj mohli starat kmenoví zaměstnanci zdravotnických zařízení. Výrobce by musel s takovým postupem souhlasit, tito zaměstnanci by museli být pro servisní práce proškoleni. Šlo by například o technické kontroly, výměny pojistek a revize, nikoli třeba o náročné opravy složitých přístrojů. „Nehrozí, že by došlo k ohrožení bezpečnosti pacientů,“ zdůraznil Kaňkovský.

Nyní může školit zaměstnance i pracovníky dovozců a distributorů výhradně osoba poučená výrobcem. Výrobci jsou mnohdy zahraniční a jejich instruktoři musejí přijíždět třeba do nemocnic i několikrát do měsíce. Nově by mohli vést školení lidé, kteří by k této činnosti dostali od výrobce zplnomocnění, mohli by navíc pověřit i jiné osoby. Úspora by spočívala v tom, že nemocnice by po přijetí nového zaměstnance, který se obvykle musí proškolit v ovládání většího počtu přístrojů, nemusela povolávat školitele výrobců.