Vít Kaňkovský: Sociální služby potřebují lidi i peníze

Vít Kaňkovský

Prohlubující se nedostatek pracovníků v sociálních službách se letos stal tak velkým problémem, že bylo od 1. července nezbytné navýšit platy v tomto sektoru. Předpokládal jsem – bohužel marně – že si ministerstvo financí uvědomí, že toto navýšení je nutné promítnout i do návrhu státního rozpočtu na rok 2018.

Bohužel se tak nestalo a ministerstvu práce a sociálních věcí nyní chybí 3 miliardy korun na sociální služby. Pokud se to nezmění, bude to znamenat další úbytek pracovníků. A hrozí i omezení kapacit sociálních služeb. A přitom potřeba sociálních služeb v ČR každoročně narůstá, což dokládá i zkušenost z Kraje Vysočina.

Takže jakékoli omezování jejich nabídky sociálních služeb je rizikem pro celou společnost. Proto jsem ve sněmovně připravil dvě varianty návrhů, které řeší právě dofinancování sociálních služeb v roce 2018. Pevně věřím, že si hrozbu krize v sociálních službách uvědomí politici všech stran. Nejde tu totiž o politiku, ale o zajištění péče o ohrožené skupiny obyvatel, počínaje seniory a konče zdravotně postiženými.

Vít Kaňkovský, zastupitel Kraje Vysočina (KDU-ČSL) a poslanec
(článek byl zaslán do prosincového čísla Novin Kraje Vysočina)

Kategorie