Víte, komu se říkalo „žalovníček“? A jak s tím souvisí připravovaný zákon a po GDPR další povinnost pro zaměstnavatele i obce?

Každý zná označení „žalovníček“ především z období dětství. Jednou jsme žalovali sami, jindy druzí na nás. Někdo něco provedl, je jedno co. Kopnul spolužáka, postrčil ho, až upadl do bláta, snědl mu svačinu, v horším případě se mezi sebou dva poprali. Ale ve většině případů se našel někdo, kdo tu nekalost šel oznámit paní učitelce. A to i za bolestnou cenu, že mu žalování bude vyčteno ze strany kamarádů, ne-li přímo ze strany neochotného pedagoga. Teď suďte sami, jednal „žalovníček“ dobře, nebo špatně? Vězte, že odpověď není těžká: záleželo na moudrosti paní učitelky. Na jejím umu rozumět dětem, správně vyhodnotit situaci a sjednat nápravu tak, aby se žádný necítil ponížený, ani nespravedlivě pokáraný.

Setkáváte se s nesprávným jednáním i vy? Víte o tom, že je ve vašem okolí, obci, firmě, škole, instituci porušován nějaký předpis, či dochází k trestnému činu? Bojíte se skutečnost oznámit? Nevíte komu? Zákon O ochraně oznamovatelů, který má vstoupit v platnost na začátku roku 2022, myslí v těchto případech právě na osoby, které oznamují protiprávní čin. Do Senátu bude doručen vládní návrh tohoto zákona, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna.

Jaké nové povinnosti to pravděpodobně přinese zaměstnavatelům? Zavést nový funkční systém označovaný termínem WHISTLEBLOWING, jmenovat tzv. příslušnou osobu k přijímání a řešení oznámení, zajistit ochranu oznamovateli. To vše zpracovat do vnitřní směrnice. Systém bude malinko odlišný od GDPR. Tématem se aktivně zabývám a na uklidnění vylekaných zaměstnavatelů mohu prozradit, že v současné době zpracovávám projekt, který by pro vás mohl být vhodným a bezbolestným řešením. Informační konferenci na dané téma připravuji na přelom listopadu a prosince 2021 ve Žďáře nad Sázavou.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem voličům za aktivní účast v poslaneckých volbách. Blahopřeji koalici SPOLU, která nejen na Vysočině vyhrála. MUDr. Vítu Kaňkovskému a nově zvolené žďárské poslankyni MUDr. Romaně Bělohlávkové přeji vše dobré!

Josef Klement, Váš senátor