Vyjádření krajského předsedy ke krizi v Jihlavě (reakce na text Jihlavských listů)

Vít Kaňkovský

KDU-ČSL byla a je demokratickou stranou, která má svou hierarchii, přičemž se ale vždy snaží ctít rozhodnutí místních organizací v záležitostech komunální politiky, stejně jako krajských organizací, jde-li o krajské volby. Proto také já jako krajský předseda lidovců na Vysočině sice monitoruji situaci kolem krize na jihlavské radnice, snažím se také pomoci jako prostředník mezi účastníky současného sporu, ale výsledky jednání městského výboru KDU-ČSL Jihlava ohledně koaliční krize na jihlavském magistrátu respektuji a klíčové rozhodnutí nechávám na něm.

Nicméně není a nikdy mi nebylo lhostejné, pokud vidím, že se věci příliš vyhrocují a lidé se nedokáží shodnout ani na základní společné věci a lidsky se domluvit. Moje snaha je kromě snahy budovat dobré jméno KDU-ČSL také otupit hroty této vyhrocené komunikace a hledat cesty, jak si vzájemně vysvětlit své pohledy na možné řešení sporu.

Snažím se také dívat se do budoucna, konkrétně na to, abychom ukázali veřejnosti, že se demokratické síly na Vysočině umí spolu domluvit a to zvláště v dnes všeobecně rozjitřené době. Ať už výsledné řešení současné situace dopadne jakkoliv, za sebe bych chtěl zdůraznit, že bych si přál, aby dosavadní koalice na jihlavské radnici našla vůli k pokračování.

Lidovci budou rádi spolupracovat na dalším rozvoji města, ale nikoliv za každou cenu. Ale chtěl bych hlavně znovu poprosit všechny účastníky této kauzy, aby se pokusili volit méně ostrá prohlášení v médiích i na sociálních sítích a hlavně aby spolu nepřestávali mluvit.

A to zvlášť v případě, kdy celá problematika vodohospodářské infrastruktury v Jihlavě je nesmírně složitá a pro laickou veřejnost obtížně pochopitelná. Aby se pak nestalo, že i mezi lidmi, kteří neznají podrobnosti vodohospodářského sporu, převáží názor: „Nechápeme, o čem se tam na radnici vlastně hádají. Voda přece teče“.

Vážený pane šéfredaktore, i dle výše uvedeného musím, ač nerad konstatovat, že mi nepřijdou některé formulace ve Vašem komentáři vhodné a vůči KDU-ČSL férové – například přirovnávají našeho (ex)náměstka Jaromíra Kalinu k postavě z pohádky Pyšná princezna a přidávají některá – nejen dle mého názoru – příliš negativní osobní hodnocení.

Samozřejmě na kritiku máte právo, ale podle mě takovéto pasáže jen dál přilévají olej do ohně a dál rozdělují účastníky sporu – a to je to, co tento spor teď potřebuje ze všeho nejméně.
(text byl uveřejněn na blogu Jihlavských listů)

Vít Kaňkovský, krajský předseda KDU-ČSL Vysočina

* * *

(reakce šéfredaktora JL a autora komentáře na výše uvedený text Víta Kaňkovského)

Vážený pane předsedo Kaňkovský, nemyslím, že by Jihlavské listy (JL) vyhrocovaly vzniklou situaci. JL zaznamenávají a komentují události, které se dějí bez přičinění novin. Domnívám se, že ostrá prohlášení se týkají především aktérů sporu, včetně pana Kaliny, který vnímá dodržování pravidel na blogu JL jako cenzuru, když na svém Facebooku označil redaktory za cenzory.

Chápu ale vaši snahu politickou situaci uklidnit. Mohu vás proto ubezpečit, že úmyslem Jihlavských listů není nikoho dehonestovat, ale naplňovat poslání novin – pravdivě informovat o dění v našem kraji. Názory redaktorů či čtenářů jsou od zpravodajství jasně odděleny.

Petr Klukan, šéfredaktor Jihlavských listů

Štítky