Ze Senátu Vám přeji pěkné letní dny a posílám pár zpráv

Komunální volby – V současné době jsou již podány kandidátní listiny do komunálních voleb, které se budou konat v našich obcích a městech 23. a 24. září 2022. Je od vás pěkné, umět přijít s úmyslem pracovat pro rozvoj společně obývaného místa. Dokázat s rozvahou rozhodovat v důležitých věcech v různých oblastech. Z Vašich postřehů vím, že bylo nelehké v některých obcích kandidátky naplnit, o to víc si vážím Vás všech, kteří jste nabídli své služby, životní zkušenosti a čas naší společnosti. Přeji Vám do podzimních voleb vše dobré.

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí – Senát bude projednávat návrh, jehož cílem je nahrazení dosavadního systému poměrného zastoupení, systémem proměnlivě smíšeným. Laicky řečeno; jde o systém, který především v komunálních volbách upřednostňuje kandidáty s nejvíce obdrženými preferenčními hlasy tak, jak si volič přeje. Je nám tím umožněno vyzdvihnout konkrétní osoby, které bychom si představovali v zastupitelstvu obce. Tento nově navrhovaný systém tedy lépe respektuje vyjádření voliče. Dále se způsob volby kombinuje se systémem poměrného zastoupení. Tento návrh je však v prvním čtení a nepředpokládá se, že bude systém uplatněn již v podzimních komunálních volbách. Přesto si dovolím vznést výzvu: máme právo na volbu a záleží pouze na nás, jak bude složeno nové zastupitelstvo. Zvu Vás všechny k podzimním volbám, každý hlas je důležitý.

Mezinárodní smlouvy – V Senátu jsme schválili předložený vládní návrh o ukončení členství ČR na aktivitách v rámci Společného ústavu pro jaderný výzkum. Smlouva byla podepsána mezi Moskvou a ČR v roce 1956. Výpověď ze smlouvy v praxi znamená přerušení společných výzkumných aktivit, ukončení vyslání českých vědeckých pracovníků, pozastavení platby členského příspěvku. Obdobný krok hodlá učinit i Polsko. Slovensko už ukončení spolupráce oznámilo. Je nepřijatelné, aby demokraticky smýšlející země posílaly finanční prostředky do země, která bombarduje a vojensky okupuje Ukrajinu a obsazuje jaderné elektrárny. Tento příspěvek bude i nadále využitý na výzkum a vědu.

Tchaj-wan je důležitým ekonomickým partnerem České republiky - Se zástupci Tchaj-wanu jsem měl tu čest potkat se v červenci. Bylo to setkání milé a přínosné. Na Tchaj-wanu se vyrábí mnoho surovin nejen pro Českou republiku, například většina čipů používaných v naší elektronice. Nezapomínejme, že Tchaj-wan nám pomáhal v období koronaviru a také po tornádu. Ne méně zajímavá je informace, že Tchaj-wan plánuje v Česku a okolních zemích investovat 200 milionů dolarů. Jsem rád, že spolupráce s Tchaj-wanem bude i nadále pokračovat.

 

Léto je v plném proudu, přeji Vám i sobě, ať při pracovním vytížení vždy najdeme čas na rodinu, přátele, relaxaci, odpočinek i dovolenou

Josef Klement, Váš senátor