Zemědělci jsou významnou součástí našich vesnic

Sektor zemědělství byl a stále je pro KDU-ČSL jedním z důležitých témat. Podporu malých, středních, velkých i začínajících zemědělců a podporu rodinných farem, chápeme jako důležitý podpůrný prostředek pro jejich rozvoj. Je žádoucí, aby byly podmínky nastaveny správně a spravedlivě.

V současné době probíhala mezi členy zemědělských podniků, rodinných farem, mezi členy Asociace soukromých zemědělců i členy Agrární komory ČR, debata o obsahu dokumentu nazvaném Strategický plán Společné zemědělské politiky. Parametry plánu jsou nyní navrženy a mají být projednány pracovní skupinou Ministerstva zemědělství se všemi neziskovými skupinami a ostatními partnery. Poté bude jeho finální podoba odeslána Evropské komisi.

Obsah dokumentu se týká například podpory menších zemědělců, ale s podporou se nezapomíná ani na větší, či velké podniky, pokud splní dotační pravidla. Dále se ve Strategickém plánu píše o zastropování investičních dotací s limitem 30 miliónů korun. V minulosti to bylo až 150 milionů korun. Tímto krokem bude podpořeno více žadatelů o investice. Spolufinancování v Programu rozvoje venkova se zvedá z 35 procent na 65 procent, o což usilovala většina zemědělských organizací. Hovořilo se také o vyšších přímých platbách na hektar půdy. V neposlední řadě je zdůrazněna motivace k péči o krajinu, ekologii, ochranu půdy, krajiny a vody. Při ekologickém hospodaření a kombinací podpor budou moci malí a střední zemědělci čerpat až 20 tisíc korun na hektar půdy.

Přikládám Vám odkaz na Tiskovou zprávu Ministerstva zemědělství ze dne 12. 1. 2022: Zde naleznete odkaz na tiskovou zprávu MZe

„Ve Žďárském okrese je nejvíce malých a středních podniků do 2 tisíc hektarů půdy. Tyto podniky má smysl dotovat, neboť budou schopné se dále rozvíjet, hospodařit, zaměstnávat lidi a tím udržet občany na Vysočině. Naše vesnice budou žít,“  sdělil mi jeden soukromý zemědělec, kterému děkuji za jeho konzultaci a názor.

Děkuji všem, kteří mě v záležitosti ohledně Strategického plánu kontaktovali. Souzním s názorem, že zemědělství na Vysočinu vždy patřilo. Jsem rád za Vaše podněty i za osobní konzultace, jež mi otevírají prostor více poznávat a vnímat potřeby našich zemědělců.

 

Ing. Josef Klement

Váš senátor