Zemědělská půda versus elektrárny

Aniž bychom si to uvědomovali, zvykli jsme si na komfort, který není zcela běžný pro nemalé množství obyvatel naší planety. V současné době nemá ve světě přístup k elektrické energii 1,4 miliardy lidí. My však považujeme za každodenní samozřejmost vybavení našich domácností lednicí, televizorem, pračkou, svítíme, topíme, a energií využíváme v podobě dopravy, průmyslu, zemědělství i v jiných odvětvích. To všechno kolem nás není zadarmo.

Z darů Země si bereme až příliš mnoho. Následky neekologického chování se pak projevují v podobě klimatických změn na planetě. Naše neochota vnímat přírodu se nám vrací ve formě oteplovaní, nedostatku vláhy, znečištěného vzduchu a roztáčí se spirála sucha, zdražování potravin i energie. Sečteno, podtrženo, za náš životní nadstandard platíme víc, než bychom si přáli.

Jedna z celosvětově uznávaných cest, jenž respektuje a postupně naplňuje také Česká republika je rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Pod těmito obnovitelnými zdroji energie si představme takzvané nefosilní přírodní zdroje energie, to je například energie z vody, větru a energie využívající slunečního záření. Větrné a vodní elektrárny, také solární panely mají nahradit fosilní paliva, tedy ropu, zemní plyn a černé uhlí. Hlavní roli při ochraně přírody v této oblasti přitom hrají slova „mají nahradit“. Ne „navýšit a připočíst“ k současné spotřebě. A také nezapomeňme na umisťování staveb: při výstavbě ctěme přírodu i zemědělskou půdou. Je nutné výstavbu obnovitelných zdrojů energie vyvážit s půdním bohatstvím naší země.

Senát se nedávno zabýval energetickým zákonem (zákon č. 458/2000 Sb), obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, a pravidly při výstavbě nefosilních, přírodních, zdrojů. Zákon prošel několika změnami a byl schválen s doprovodným usnesením. Toto doprovodné usnesení jsem v Senátu navrhl a přednesl, a týkalo se právě ochrany bonity půdy. Má zajistit ochranu zemědělského půdního fondu tak, aby se důsledně hájil veřejný zájem na ochranu zemědělské půdy 1. a 2. třídy ochrany.

„Ochranu přírody vnímám jako přední téma. Větrné elektrárny a solární panely jsou budoucností, ale tyto fotovoltaické lány nesmí vznikat na místech kvalitní a úrodné zemědělské půdy. Doprovodné usnesení k energetickému zákonu, jenž se týkalo ochrany půdy, jsem v Senátu navrhl, a přednesl. Úspěchem je, že usnesení bylo schváleno.“

Josef Klement, Váš senátor